VisitorUnit01 Personal กาว

วัตถุ# SCP-XXX-TH

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: หอพักที่เป็นที่อยู่ของ SCP-XXX-TH นั้นถูกสถาบันยึดไว้และให้เจ้าหน้าที่ระดับ 1 อย่างน้อยสอง (2) คนอาศัยอยู่ในห้องใกล้เคียง SCP-XXX-TH เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาโดยบุคคลภายนอก

เนื่องจากไม่พบผลกระทบข้างเคียงใด ๆ จึงอนุญาตให้เจ้าของห้องคนปัจจุบันคือเอเย่นต์แม็กเข้าออกจาก SCP-XXX-TH ได้อิสระโดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องอยู่ในห้องไม่ติดต่อกันเกินสอง (2) วัน เพื่อให้มั่นใจว่าเขายังมีชีวิตอยู่และเขาจะต้องเขียนรายการสิ่งของที่เขาพกติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่เข้าไปใน SCP-XXX-TH

รายละเอียด: SCP-XXX-TH เป็นห้องเช่าห้องหนึ่งในหอพักที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ ประเทศไทย ลักษณะภายนอกของวัตถุดูเหมือนห้องเช่าห้องอื่น ๆ ในหอพักเพียงแต่ว่าทางเข้าของ SCP-XXX-TH จะมีประตูไม้ซ้อนกันอยู่สองบาน รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ยังไม่ทราบ

ความผิดปกติของ SCP-XXX-TH คือไม่สามารถทำการเข้าใกล้วัตถุในระยะน้อยกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบ (140) เซนติเมตรได้ โดยผู้ทดลองให้เหตุผลว่ามีความรู้สึกแปลก ๆ1 เมื่อเข้าใกล้วัตถุและไม่ต้องการจะเข้าไปใกล้อีก สำหรับอุปกกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารใด ๆ เมื่อเข้าใกล้ SCP-XXX-TH ในระยะเดียวกันจะเกิดความเสียหายและใช้การไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุ

ลักษณะผิดปกติของ SCP-XXX-TH นั้นจะไม่มีผลกับบุคคลเพียงหนึ่งคนต่อไปนี้จะเรียกบุคคลนั้นว่า "เจ้าของห้อง" โดยเจ้าของห้องนั้นสามารถเข้าไปใน SCP-XXX-TH ได้อย่างอิสระแต่มีข้อแม้ว่าพวกเขาจะต้องเปิดประตูห้องทีละหนึ่งบาน การพยายามเปิดประตูห้องทั้งสองบานพร้อมกันไม่สามารถทำได้เนื่องจากเจ้าของห้องจะรู้สึกว่าไม่ควรเปิดมันทำให้ปัจจุบันทางสถาบันไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหลังประตูบานที่สองมีอะไรอยู่ นอกจากนี้เจ้าของห้องไม่สามารถบอกลักษณะภายในหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภายในของ SCP-XXX-TH ได้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดทั้งภาษาเขียน ภาษาพูดและภาษากาย

จากเหตุการณ์ XXX-TH-██-██-20██ ทำให้เจ้าของห้องคนปัจจุบันคือ เอเย่นต์แม็ก วรวิทย์ จากการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเอเย่นต์แม็กหลังการเข้าออก SCP-XXX-TH ที่ผ่านมาสรุปได้ว่าการเข้าไปใน SCP-XXX-TH นั้นไม่ได้ทรมาณหรืออันตรายแต่อย่างใด

ภาคผนวก XXX-TH-01: SCP-XXX-TH ถูกค้นพบพร้อมกับเจ้าของหอพักที่ชื่อ นายยศกร ██████ เมื่อวันที่ ██/██/20██ ทางสถาบันได้เข้ายึดหอพักและกักตัว นายยศกรเนื่องจากเป็นคนเดียวที่สามารถเข้าออก SCP-XXX-TH ได้ในขณะนั้น

ภาคผนวก XXX-TH-02: ในช่วงแรกที่ SCP-XXX-TH ถูกทางสถาบันกักกัน เจ้าหน้าที่ที่ดูแล SCP-XXX-TH ในขณะนั้นเชื่อว่านายยศกรพยายามปกปิดข้อมูลของ SCP-XXX-TH และกดดันให้เขาบอกถึงลักษณะภายในของ SCP-XXX-TH ซึ่งสร้างความเครียดให้กับนายยศกรเป็นอย่างมาก เมื่อปล่อยให้ นายยศกรกลับเข้าไปใน SCP-XXX-TH อีกครั้งเขาก็ไม่ออกมาอีกเลยจนเอเย่นแม็กอ้างว่าเขารู้สึกว่าตนเองสามารถเข้าไปในSCP-XXX-TH ได้ก่อนที่จะเข้าไปในห้องทันทีและนำศพของนายยศกรออกมา จากการชันสูตรไม่พบสาเหตุของการเสียชีวิต (ดูบันทึกเหตุการณ์ XXX-TH-██-██-20██)

บันทึกบทสัมภาษณ์

ผู้สัมภาษณ์: ดร.██████ (ผู้ดูแล SCP-XXX-TH)

ผู้ให้สัมภาษณ์: เอเย่นต์แม็ก


<เริ่มการบันทึก>
ดร.██████: สวัสดีเอเย่นต์แม็ก

เอเย่นต์แม็ก: สวัสดีครับ

ดร.██████: คุณรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เข้าไปใกล้ SCP-XXX-TH

เอเย่นต์แม็ก: ก็….รู้สึกกลัวกับตื่นเต้นนิดหน่อย….และอากาศร้อนมาก

ดร.██████: คุณไม่รู้สึกอะไรแปลก ๆ หรือรู้สึกแย่จนแทบทนไม่ได้เลยหรือ?

เอเย่นต์แม็ก: ไอความรู้สึกที่เจ้าพวกนั้นมันพูดถึงอ่ะนะ? ไม่ (ส่ายหน้า) ไม่รู้สึกอะไรเลย

ดร.██████: แล้วคุณเจอ นาย ███ ได้ยังไง

เอเย่นต์แม็ก: ผมก็…….
(เอเย่นต์แม็กนิ่งไป)

ดร.██████: เขาอยู่ในห้องใช่ไหม เขาอยู่ส่วนไหนของห้องแล้วเขาตายได้ยังไง

(เอเย่นต์แม็กไม่ตอบอะไร)

ดร.██████: เอเย่นต์แม็ก

เอเย่นต์แม็ก: ผม…….ผมโอเค ไม่…..ผมไม่โอเค ทำไมผมขยับปากไม่ได้เลย

ดร.██████: ลองเขียนดูไหม หรือวาดรูปก็ได้ (หยิบกระดาษแล้วยื่นให้เอเย่นต์แม็ก)

(เอเย่นต์แม็กก้มลงเขียนลงบนกระดาษแต่เมื่อปากกาถึงกระดาษเขาก็หยุดไป ร่างของเอเย่นต์แม็กมีการกระตุกเป็นบางครั้งเหมือนว่าเขาพยายามจะเขียนให้ได้)

เอเย่นต์แม็ก: (ส่งเสียงเหมือนไม่พอใจ)

ดร.██████: ลองพยายามกว่านี้อีก

เอเย่นต์แม็ก: พยายามแล้วโว้ย! แต่มันไม่ได้ (แสดงสีหน้าไม่พอใจ)

ดร.██████: แน่ใจนะ

เอเย่นต์แม็ก: เออสิวะ!

ดร.██████: งั้นเราพอกันแค่นี้ก่อน ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

<สิ้นสุดการบันทึก>

หมายเหตุ: "ยังไงเราก็ไม่มีทางได้คำตอบจากการถามเอเย่นต์แม็กอยู่แล้ว แต่เราตั้งสมมติฐานจากสิ่งที่เขาพกเข้าไปในห้องได้ มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ใน SCP-XXX-TH หรือ จำเป็นต้องมี ถ้าจะเข้าไปอยู่ใน SCP-XXX-TH " - นักวิจัยศิริรักษ์

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License