test 206-th
rating: 0+x

SCP-206-TH » การสำรวจ 206-TH-ข

ครั้งที่ 3 วันที่ ██/██/25██:

ผู้ทดสอบ: D-143 อายุ 24 ปี (D-143 ได้รับข้อเสนอจากดร.██████ เพื่อให้เป็นผู้ทดสอบ SCP-206-TH แต่เพียงคนเดียวหากเขายังคงรอดชีวิตกลับมาได้)

สถานที่ทดสอบ: ย้ายมาห้องที่ใช้ในการทดสอบชั่วคราว ชั้น 1

ผู้ทดสอบจะได้รับอุปกรณ์เป็นหมวกติดกล้องที่มีไฟฉายในตัวใช้งานได้นานถึง 10 ชม. กับถ่าน 1 ก้อน, เป้สะพายหลัง, นาฬิกา, เข็มทิศ และมีดพกแบบทหาร ข้อมือของผู้ทดสอบข้างที่จะถือ SCP-206-TH-1 นั้นได้ผูกด้วยสายนิรภัยติดกับ SCP-206-TH-1 เพื่อป้องกันการปล่อยมือ ผู้ทดสอบจะถูกสั่งให้นำสิ่งของที่คิดว่าสำคัญที่พบเจอระหว่างทาง กลับมาได้จำนวน 1 ชิ้นหรือมากกว่านั้นเท่าที่จะเอากลับมาได้และถูกเน้นให้ค้นหาหนังสือพิมพ์หรือรูปภาพ แต่ถ้าหากผู้ทดสอบไม่ได้นำอะไรกลับมาเลยก็จะถูกส่งกลับเข้าไปใน SCP-206-TH-2 อีกครั้งและถูกสั่งห้ามดับไฟตะเกียงจนกว่าจะครบ 1 ชม.หรือมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น


ภาพที่ได้จากหมวกกล้อง:

D-143 ได้โพล่ขึ้นมาด้านหลังกำแพงพร้อมกับเสียงแปลกๆแบบเดิมที่บันทึกได้ เขาได้ถอยออกมาก็พบว่ามันคือโซฟาที่ถูกนำมาซ้อนๆกันไว้ 3 ตัวและไม่ได้วางขวางทางเอาไว้ D-143 ได้เดินออกจากห้องที่มีทางเดินซ้าย-ขวาให้เลือก ตรงนี้จะเหมือนกับโลกปัจจุบัน1 D-143 เลือกไปทางขวาจากที่เขาเห็นซึ่งมันเป็นทางออกไปยังแผนกบุคคล ตรงพื้นมีเศษกระจกที่แตกที่เป็นกระจกของห้องข้างๆ D-143 ได้ส่องไฟไปทางกระจกที่มีรอยแตกคล้ายรอยกระสุน D-143 ได้ส่องไฟไปรอบๆเนื่องจากบริเวณนี้เป็นทางเดินที่กว้างกว่าการสำรวจครั้งก่อน สภาพแวดล้อมที่ชั้น 1 คล้ายๆกับไซต์-29, D-143 ได้พูดผ่านกล้องถึงการที่ตน สัมผัสได้ถึงลม

เวลาที่ใช้ไป:

สรุปการสำรวจ:

สิ่งที่เก็บมา:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License