SCP-AFAQERHAW-TH-J

SCP-AFAQERHAW-TH-J
ระดับวัตถุ- อ่านไม่รู้เรื่อง
มาตรการกักกันพิเศษ:fgfdfdfdrjtyuiiiiiiiiiiiiiiiiiiijegfdffsdsdrsg;.dfg;;gl';สเหดสอเงดหวอ
งแวอ
หดสเหไเใสดงเสดห
งอเวแ
งอวด หกวกวด
หกดวห
กว

กดฟกหดสกดวสหกงดเสวหดเงวหเงหสเงหกสเหกงวดสงดสไหดสงเสหพ

รายระเอupf:เหดหำดหพดะัเ้่ดำกดฟกไฟกฟกฟดกหดกเยดดหดฟดฟกฟหหหีกดหกเดฟหำเก้าาัด้หกแฟห้ิ้กด้่ำดฟหปฤหฟกดหำกแ้ด่ปเผหกดเกี่ั่้ห่เ้่ัำะฟ่แะก้ำกื้่เด่าๆฟเำกพเไดพเพำเฟ้ำ้ำะ้ำะพัั้ะก้ั้ำะั้ฟผีะั้เ่้าั่ไหเด้ะ้ะพี่่ดัีั้ะาั่พกั่พ้กำดเำกเกเิกำดอเ่หกเาสวหพทผวเสาหพวเสากสเิาหกพเสวาผหกพวอเท่ผหกอห่รอเาฟเสาอหพสอห่วหกาเนสวหาเนวหาเหนวกเาไฝวดาสหำาสเหเ่าสหกเสหกา่เไหกสหกเา่่สหฟกาเ่หสกาเ่สารสเาหกดเ่สหกา่เสาห่เรสหา่เสให่เสาห่เสหาก่เสหากด่เทสผหกาเื่ฟไาเดืสาหผกดือาดสหก้เสาฟหำ่เรฟสไำ่เอ่าำหอเร่เรสฟไาเท่าสเ่ทฟสเสาเฟสาเ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License