Nope11899

วัตถุ#SCP-226-TH ม้าเปิดมิติ

ระดับ:Eucild

มาตรการการกักกันพิเศษ:ให้นำตัวของSCP-226-TH ไว้ที่ทุ่งหญ้าขนาด1600ตารางเมตรใกล้สถาบันและจะมีการล้อมรั้วเหล็กสูง2เมตรเอาไว้โดยจะมีการตรวจเช็คสภาพทุกๆ1เดือน ทางด้านการดูแลวัตถุนั้น ได้มีคำสั่งให้แปรงขนทุกๆ1วัน และจัดให้มีการอาบน้ำทุกๆ3วัน โดยอาหารของวัตถุก็คือหญ้าแพงโกล่าที่ปลูกเอาไว้ในสถานที่กักกันของตัววัตถุเอง และเมื่อวัตถุเกิดอาการเครียดหรือกลัวขึ้นมา ให้ใช้ปืนยิงยาสลบจัดการกับวัตถุในทันทีก่อนที่ตัวของวัตถุจะเริ่มใช้ความสามารถของมัน และไม่อนุญาตให้บุคลากรระดับต่ำกว่า3ลงไปเข้าไปด้านในพื้นที่กักกันของวัตถุ และถ้าเมื่อวัตถุได้เปิดมิติแล้ววิ่งออกไป ให้ส่งหน่วยMTF-226 The Jockey ตามไล่ล่าวัตถุทันที

ลักษณะ:SCP-226-TH เป็นม้าพันธ์Rocky Mountain เพศผู้สีน้ำตาลวัยประมาณ5ปี โดยจากการทดลองเรื่องความเร็วของตัววัตถุนั้นพบว่า ความเร็วตอนออกตัวของวัตถุมีสูงถึง75กิโลเมตร/ชั่วโมงก่อนที่จะค่อยๆลดลงเหลือ60กิโลเมตร/ชั่วโมงเหมือนกับม้าทั่วไป และนอกจากนี้ตัวของวัตถุยังมีลักษณะพิเศษคือ ตรงต้นขาของวัตถุได้ถูกสลักไว้ว่า

"Mystery horse-1"

ทางด้านความสามารถนั้น ตัวของวัตถุสามารถเปิดมิติจากจุดหนึ่งเพื่อที่จะไปโผล่ที่อีกจุดหนึ่งได้โดยส่วนใหญ่นั้น ตัวของวัตถุจะทำการเปิดมิติเมื่อตัวของวัตถุนั้นเกิดอาการเครียด โดยระยะการเปิดมิติของวัตถุนั้นขึ้นอยู่กับว่าบริเวณนั้นมีอะไรอยู่ ซึ่งปกตินั้นระยะของมิติจะมีระยะ500เมตร แต่ถ้าวัตถุได้ยินเสียงของยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่างๆ ระยะการเปิดมิติก็จะเพิ่มขึ้นอีกจาก 500เมตรเป็น 1กิโลเมตร

SCP-226-TH ได้ถูกพบไกลกับสถาบันประมาณ3กิโลเมตร โดยมันได้เดินอยู่อยางไร้จุดหมายพร้อมกับห้อยอะไรบางอย่างไว้ที่คอของมัน ในตอนแรกทางสถาบันนึกว่าเป็นม้าที่แอบติดกล้องวิดิโอขององค์กรภายนอกที่พยายามจะแทรกแทรงเข้ามา จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลดภัยไปด้วยรถยนต์ แต่เมื่อรถยนต์เข้าใกล้ระยะที่วัตถุสามารถจะได้ยิน วัตถุก็ได้เริ่มวิ่งและเปิดมิติหนีไปแทบจะทันที หน่วยรักษาความปลดภัยจึงแจ้งให้ทางสถาบันทราบและให้ส่งหน่วยกักกันเข้ามา และหลังจากที่เจ้าหน้าที่กักกันมาถึงแล้วนั้น เขาก็ได้ค่อยๆเดินไปที่ตัวของวัตถุพร้อมกับบังเหียน เขาได้ค่อยๆลูบที่แผงขอของมันอย่างช้าๆ และค่อยๆใส่บังเหียนให้กับวัตถุและพาจูงเดินไปที่สถาบัน

สิ่งที่ห้อยอยู่กับSCP-226-TH นั้นก็คือจดหมายเล็กๆที่ถูกม้วนใส่ปลอกเอาไว้ โดยใจความนั้นเขียนไว้ว่า"ม้าแห่งเกียรติยศ ของขวัญที่ดีที่สุด"

จากการสันนิธาน อาจจะเป็นไปได้ว่า ตัววัตถุจะถูกมอบให้เป็นของขวัญ
ของใครซักคนแต่ในระหว่างเดินทางตัววัตถุคงเปิดมิติแล้วเดินไปเรื่อยๆจนใกล้กับสถาบัน ซึ่งปัจจุบันทางสถาบันได้พยายามหาตัวของผู้เขียนจดหมายนี้ต่อไป

ภาคผนวก A : เราได้ให้เจ้าหน้าที่ของทางสถาบันคนหนึ่งขึ้นไปขี่ตัวของวัตถุและได้สร้างเสียงดังแบบฉับพลันเพื่อที่จะให้วัตถุตกใจและวิ่งออกไป โดยได้ส่งหน่วยThe jockeyตามประกบอีกที โดยหลังจากการนำวัตถุเข้าสู่ที่กักเก็บและสอบถามกับเจ้าหน้าที่คนนั้น เขาได้บอกว่า มิตินั้นเป็นเหมือนมิติคู่ขนานของเราแต่จะไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนอกจากตัวของเขากับวัตถุ แต่จากการสำรวจพื้นที่ในมิติโดยรอบพบว่า จริงไแล้วในมิตินั้นก็มีม้าพันธุ์อื่นๆที่มีความสามารถเดียวกันกับวัตถุอีก

ทางสถาบันจึงได้ข้อสรุปว่ามิตินั้นเป็นมิติของม้าที่มีความสามารถเดียวกันกับวัตถุ ส่วนสาเหตุที่มันเข้าๆออกๆมิติของตัวเองนั้นยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดนัก แต่จากการสันนิษฐานน่าจะเป็นเพราะตัวของวัตถุนั้นไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดมิติของตัวเองได้ ส่วนม้าพันธุ์อื่นๆนั้นทางสถาบันได้ทำการสืบถึงที่อยู่ของม้าตัวอื่นๆต่อไป

SCP-TH

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License