Resercher punyagorn's personnel file

ชื่อ: นักวิจัย เสกสรร ปัญกร (Resercher Sekson Punyakorn)
ระดับการกวาดล้าง:3
หน้าที่:วิจัย SCP ที่เป็นสิ่งของ
ที่อยู่:ไซต์-20
ประวัติ:นักวิจัย ปัญกร เป็นคนไทยที่เกิดในประเทศสหรัฐ โดยที่พ่อและแม่เป็นคนไทยแท้ โดยที่นักวิจัย ปัญกรศึกษาที่มหาวิทยาลัย█████ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจบการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยที่เขาได้รู้จักกับเพื่อนที่ทำงานกับกลุ่ม GOC เขาจึงสมัครเข้าเป็นบุคลากรของGOC จนเวลาผ่านไปไม่กี่ปี เขาก็ลาออกมาเนื่องจากเขาถูกเข้าใจผิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม C.I. หรือ กลุ่มหัตถ์อสรพิษ เพราะเขามักจะพกปืนพกโดยไม่จำเป็นไปตลอดเวลาและพบว่ามีการคุยกับคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน GOCทำให้ถูกสงสัย ทำให้เกิดความกลุ้มใจอย่างหนักเขาจึงลาออกแล้วมาสมัครเป็นบุคลากรของสถาบัน SCP ในเวลาต่อมา
นิสัย:ชอบกวนเพื่อน ชอบหยอดมุกเกรียน พูดจาเพราะ
ลักษณะ:เป็นผู้ชาย มีผมสีดำ ใส่แว่นตา ผมสั้น ตาสีฟ้า
อาวุธประจำตัว:ปืน M1911,ปืน P92

SCP-TH

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License