หมีน้ำแข็ง

วัตถุ#SCP-XXX-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-XXX-TH จะอยู่ในห้องที่ทำจากเหล็กกล้ามีขนาด 4ม. x 4ม. x 4ม. ที่มีอุณหภูมิต่ำ -██℃ ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ SCP-XXX-TH สามารถอาศัยอยู่ได้ ฝ่ายซ่อม​บำรุงต้องมาตรวจสอบกำแพงทุกครั้ง เมื่อเกิดมีรอยแตกร้าวให้ฝ่ายซ่อม​บำรุงทำการซ่อมกำแพงทันที ห้ามบุคคลากรเข้าห้อง SCP-XXX-TH เด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุญาต

รายละเอียด: SCP-XXX-TH เป็นหมีลำตัวสีขาวสายพันธุ์████ ดวงตาสีฟ้า SCP-XXX-TH มีน้ำหนักราวๆ 246กิโลกรัม SCP-XXX-TH ดำรงชีวิตเหมือนหมีทั่งไปแต่ต่างกันทีมันจะล่ามนุษย์เป็นอาหารและมันจะฆ่าสิ่งมีชีวิตต่อเมื่อหิวหรืออยากจะล่า SCP-XXX-TH มีพละกำลังมหาศาลถึงขนาดพังกำแพงได้ SCP-XXX-TH เท่านั้น เมื่อ SCP-XXX-TH เดินไปทางไหนพื้นที่ SCP-XXX-TH เดินไปจะกลายเป็นน้ำแข็งทีมีอุณหภูมิ -██℃
เมื่อเหยื่อถูก SCP-XXX-TH จับแช่แข็งเหยื่อจะถูกกำจัดโดยการทุบหรือกินจนเหยื่อเสียชีวิต ถ้าสิ่งมีชีวิตเเตะหรือสัมผัส SCP-XXX-TH จะกลายเป็น SCP-XXX-TH-21

ค้นพบ: SCP-XXX-TH ถูกค้นพบเมื่อวันที่ █/█/██09 จังหวัด████ หลังจากมันอาละวาดไล่ฆ่าชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้น ตอนทางเจ้าหน้าที่มาถึงเราพบสภาพ SCP-XXX-TH ที่กำลังละลาย มันจึงเข้าไปในถ้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -██℃

ถ้ำที่
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License