โลกคู่ขนานที่-๕

PU-๕

โลกคู่ขนานที่-๕ (Parallel Universe-5)

เนื้อหา: PU-๕ หรือ โลกคู่ขนานที่-๕ ถูกค้นพบครั้งแรกผ่านทาง SCP-206-TH เป็นโลกที่ปราศจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ดวงดาว ไร้ซึ่งแสงและสิ่งมีชีวิตที่เคยรู้จักและไร้ซึ่งความหวัง ราวกับว่า PU-๕ คือโลกที่ตายไปแล้ว สถานที่บน PU-๕ จะมีลักษณะคล้ายกับโลกปัจจุบัน อาทิเช่น สิ่งก่อสร้างที่ถูกทำลายหรือพุพังไปตามกาลเวลา พาหนะ อุปกรณ์ต่างๆที่บางครั้งยังคงหลงเหลือแหล่งพลังงานอยู่พอที่จะไขปริศนากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ PU-๕ นี้ เช่นเดียวกันกับสิ่งที่เป็น SCP ที่เคยมีอยู่บน PU-๕

วันที่ค้นพบ: 18 พฤษภาคม 2557

วิธีการเข้าถึง:

  • การใช้ SCP-206-TH เป็นทางเข้าที่ปลอดภัยที่สุดแต่ไม่รับประกันความปลอดภัยเมื่อเข้าสู่ PU-๕
  • [[[SCP-407-TH]] , เป็นเพียงการสุ่มเท่านั้น ไม่สามารถควบคุมให้ไปที่นั่นได้

ผลสรุปการสำรวจที่ได้จาก SCP-206-TH: -

GOIs

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License