NT250

หลายปีที่พวกเขาคิดอยากให้หมวกนี้มีความพิเษดมีความสง่างามและมีเสน่ให้เขาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ทําให้หมวกสีม่วงธรรมดาได้มีชีวิตขึ้นมาโดยมันถูกเก็บไว้ข้างในกล่องกระดาษลังเขานั้นก็ไม่ได้คิดว่าหมวกที่มีชีวิตนี้จะเป็นอันตรายแต่อย่างใดเลยสักนิดมันนั้นได้ทรยศเจ้าของตัวเองและให้เจ้าของนั้นสวมมันจ่กนั้นแผนของมันก็สําเร็จมันจึงดูดกลืนความคิดความทรงจําและชิ้นส่วนของร่างกายไปจนหมดจะวันหนึ่งมันได้ถูกเก็บไปโดยขอทานขอทานคนนั้นได้ให้หมวกนี้กับนักมายากล เมื่อเริ่มแสดงมันจึงกินนักแสดงคนหนึ่งเข้าไปต่อหน้าผู้ชมทั้งหลาย และรู้สึกว่ามันได้ตัวโตใหญขึ้นไปเรื่อยๆ จนมีผู้แก่ผู้เท่าซึ่งเป็นพ่อมดจากแดนไกลได้ปิดผนึกหมวกปีศาจนี้ไปตลอดกาล..

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License