ชีวิตหลังความตาย
rating: 0+x

วัตถุ# SCP-XXX-TH

ระดับ:Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: เอกสารข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับSCP-XXX-TH จะถึงเก็บไว้อย่างแน่นหนา(ตู้เซฟที่ไซด์)และตัว"สิ่งประดิษฐ์" นั้นถูกทำลายเรียบร้อยแล้ว ศูนย์()ต้องทำทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของSCP-XXX-TH รั่วไหลเป็นอันขาด ถึงแม้ว่าจะเป็นการกำจัดตัวข้อมูลทิ้งก็ตามหากจำเป็น บุคคลทุกคนเคยอ่านการทดลอง หรือ รู้เรื่องของ SCP-XXX-TH จะถูกลบความทรงจำหรือกำจัดทิ้ง นอกจากO5-7แล้วห้ามบุคคลใเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้เป็นอันขาด

รายละเอียด: SCP-XXX-TH นั้นเป็น"สิ่งประดิษฐ์"คล้ายเครื่องMRI แต่แตกต่างตรงที่มีหมวกที่มีสายไฟหลายจุดเชื่อต่อเข้ากับส่วนหัวของผู้ใช้ และมีจอมอนิเตอร์ขนาด3นิ้วอยู่ข้างๆ ทางสถาบันได้เข้าเก็บกู้เมื่อวันที่X/X/2015 ณ บ้านของ นักฟิสิก ดร.โทมัส ฮาเปอร์ ภายในพบศพลูกชายของเขา วิล ฮาเปอร์ นอนอยู่บนSCP-XXX-TH โดย ดร.โทมัส ติดต่อเข้ามา และนำเอกสารทั้งหมดให้องกรค์เก็บรักษาไว้ (ผมตัดใจทำลายมันไม่ได้มันคือส่วนหนึ่งของวิล ถ้าผมทำลายมันก็เท่ากับทำลายวิล)
ได้โปรดช่วยเก็บมันไว้ในที่ๆ จะไม่มีใครได้เห็นมันอีกเลย ตามเอกสารบันทึกการทดลองทั้งหมดที่เก็บกู้มาได้รวมถึงภาพวิดีโอ ทุกอย่างเป็นหลักฐานยืนยันว่ามี "ชีวิตหลังความตายอยู่จริง"

เอกสาร K-4889-XK:

เอกสารK-4890-XK:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License