Kuruni

หมายเลข: SCP-509-JP

ระดับวัตถุ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-509-JPถูกขังไว้ในห้องกักกันมนุษย์แบบเสริมความแข็งแกร่ง ให้ให้อาหารมันเป็นของเหลือวันละสามมื้อ เนื่องจากว่า SCP-509-JPจะทำงานเมื่อมีมนุษย์ซึ่งรู้สึกหิวอยู่ใกล้ๆ การมีปฏิสัมพันธ์กับ SCP-509-JPจึงให้กระทำภายในเวลา 2 ชั่วโมงหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วหรือเตรียมอาหารแบบพกพาติดตัวไปด้วย เมื่อ SCP-509-JPทำงานนั้นให้ให้อาหารผู้ถูกผลกระทบเพื่อให้หายหิว เนื่องจากว่าในขณะที่ SCP-509-JP ไม่ทำงานนั้นได้ให้ความร่วมมือในการกักกันด้วยดีจึงไม่ต้องการการดูแลพิเศษเพิ่มเติมอีก

ลักษณะ: SCP-509-JPเป็นตัวตนแบบมนุษย์ซึ่งดูเหมือนจะสวมชุดเกราะ(จากนี้จะเรียกว่า SCP-509-JP-a)อยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้จับกุมตัวไว้ขณะที่พบมันเดินเที่ยวอยู่ในสวนป่าของเมือง██ จังหวัด██ ในปี 200█ ขณะที่ทำการสอบสวนเรื่องข่าวลือว่ามีบุคคลน่าสงสัยในภูเขาแถบนั้น

วัตถุให้การว่ามันคือ"ยอดนักทำอาหาร มีเรดกากี"และเป็นสมาชิกทีมกู้ภัยของ"หน่วยกู้ภัยพลังไฟฟ้า HERO" มันมีลักษณะหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกับ SCP-990-JPอย่างเช่นชุดเกราะที่เพิ่มสมรรถนะของร่างกาย แต่ว่าพวกมันไม่รู้จักกันและก็มีข้อแตกต่างอย่างเช่นที่มันจะไม่สนใจปฏิบัติการกู้ภัย ความสัมพันธ์ที่แท้จริงของพวกมันนั้นยังไม่ทราบ

ต่อไปนี้คือรายการลักษณะที่สามารถระบุได้ของ SCP-509-JP และ SCP-509-JP-a
กรณี ลักษณะ
เครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนสิ่งของเป็นอาหารได้โดยไม่มีรูปแบบ จากบันทึกนั้นมันเรียกว่า "คุกกิงคอนเวอร์เตอร์" อยู่ในฝ่ามือข้างขวาของ SCP-509-JP-a มันจะบดสิ่งของและดูดเข้าไป ก่อนจะปล่อยออกมาเป็นอาหารโดยมีเสียงที่คล้ายกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่ทำงานเร็วมาก ต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า SCP-509-JP-a-1
มีพละกำลังมากกว่าคนทั่วไปประมาณ 15 เท่า คาดว่าเป็นการทำงานของ SCP-509-JP-a วัตถุบอกว่ามันไม่สามารถบังคับการทำงานนี้ได้
แฮงไกลเดอร์และเครื่องยนต์เจ็ต เก็บไว้ในส่วนไหล่ของ SCP-509-JP-a จากบันทึกนั้นมันเรียกว่า "แอโรไกลเดอร์" ดูเหมือนว่าในขณะนี้จะใช้งานไม่ได้เพราะเชื้อเพลิงหมด
ระบบเซนเซอร์ที่สามารถตรวจจับได้ว่าผู้อื่นหิวอยู่หรือไม่ อยู่ในหน้ากากของ SCP-509-JP-a เมื่อเซนเซอร์มีปฏิกิริยาก็จะมีเสียงอิเล็กทรอนิกส์ดังเป็นการยืนยันว่า SCP-509-JPเริ่มทำงานแล้ว

หากพบคุณสมบัติใหม่ใดๆของ SCP-509-JPแล้ว โปรดบันทึกเพิ่มในส่วนนี้

เมื่อมีมนุษย์ที่กำลังหิวอยู่ใกล้ (ซึ่งจากนี้จะเรียกว่า ผู้ถูกผลกระทบ) SCP-509-JPก็จะทำงาน SCP-509-JPที่ทำงานแล้วนั้นจะใช้ SCP-509-JP-a-1ซึ่งอยู่ในมือขวาผลิตอาหารออกมา (จากนี้จะเรียกว่า SCP-509-JP-b) จากนั้นมันก็จะพยายามบังคับให้ผู้ถูกผลกระทบกิน ซึ่งเมื่อผู้ถูกผลกระทบกิน SCP-509-JP-b หมดแล้ว หรือความหิวอาหารหมดไป SCP-509-JPก็จะสงบลง

SCP-509-JP-bนั้นดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ โดยเมื่อใช้ขยะสดซึ่งเป็นอินทรียวัตถุนั้นก็จะออกมาเป็นอาหารที่รับประทานได้ ขณะที่วัตถุดิบซึ่งมีอนินทรียวัตถุอย่างพลาสติกหรือเหล็กอยู่มากนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบริโภคได้ บางครั้งนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งกระบวนการแปลงสภาพตรงนี้นั้นยังไม่เป็นที่เข้าใจดีนัก

ต่อไปนี้คือรายการของผลิตออกมา

วัตถุดิบที่ใช้ SCP-509-JP-b ที่ออกมา การประเมิน
เนื้อหมูสด เนื้อหมูย่างขิง กินได้
ขยะสดที่เก็บมาจากโรงอาหาร อาหารที่แตกต่างกันกว่าสิบชนิด1 กินได้
ไม้ต้น สลัดซึ่งมีผักเส้นใยสูงอยู่มาก กินได้
คอนกรีต อาหาร 3 จานซึ่งเต็มไปด้วยปูน กินไม่ได้
โทรทัศน์ซึ่งใช้หลอดรังสีแคโทด แกงกะหรี่พลาสติกเหลวที่พบเศษแก้วปนอยู่จำนวนมาก กินไม่ได้
อาหารเหลือกับขยะเผาไม่ได้ที่นำมาผสมกันในอัตรา 1:1 อาหารจำนวนหนึ่ง สิ่งที่กินได้และกินไม่ได้นั้นถูกแยกจากกันอย่างชัดเจน กินได้
ศพของบุคลากร Dคลาส แฮมเบอร์เกอร์ที่มีผักอยู่ด้วย [ข้อมูลปกปิด]
ไก่บ้านเป็นๆ ไก่งวงย่าง2 กินได้

บันทึกการสัมภาษณ์ 509-1

ผู้รับสัมภาษณ์: SCP-509-JP

ผู้สัทภาษณ์: เจ้าหน้าที่ยามาโทโมะ

付記: 通報を受けた██県██町の森林地域でSCP-509-JPが徘徊しているのをエージェント・ヤマトモが発見。接触を試みた。

<録音開始,(201█/██/██)>

エージェント・ヤマトモ: こんにちは。ここで何を?

SCP-509-JP: …お前、腹は減っていないだろうな?

エージェント・ヤマトモ: 腹?減ってないよ。それよりアンタ[SCP-509-JPに遮られる]

SCP-509-JP: 重要なことだ!真面目に答えろ!

エージェント・ヤマトモ: は?

SCP-509-JP: 俺は引退したんだ……もう救援活動は、しない。……したくない!

エージェント・ヤマトモ: 救援?

SCP-509-JP: 俺は"超援調理師"……

エージェント・ヤマトモ: 調理師?その調理師がこんなところで何を……[エージェント・ヤマトモの腹が鳴る音]

SCP-509-JP: [動きが止まる]3

エージェント・ヤマトモ: …あっ。

SCP-509-JP: [電子音声]『悪を懲らすだけが正義じゃない!チカラでは救えない人たちがいる!』

SCP-509-JP: [電子音声]『お腹を空かせた人がいるならば!今日のメシが食えない人がいるならば!』

SCP-509-JP: [電子音声]『腹を満たすのが俺の使命!そして俺の正義だ!!』

SCP-509-JP: [電子音声]『出動!! 超援調理師ミーレイド・カーキ!!』

エージェント・ヤマトモ: こちらヤマトモ、対象の様子がおかしいため一時離脱する。

SCP-509-JP: クッキング・コンバーター起動!待ってろよ!今メシを食わせてやる![周囲の植物からSCP-509-JP-bが生成される]

エージェント・ヤマトモ: 要らんよ!……あっ!?[SCP-509-JPに捕まる]

SCP-509-JP: この世から貧困が無くなるまで!俺は!メシを!作り続けよう!

エージェント・ヤマトモ: [強制的に口の中にSCP-509-JP-bを詰め込まれる] ーーーッ!!

SCP-509-JP: さあ!食え!

エージェント・ヤマトモ: [くぐもった悲鳴]ーーー!!

SCP-509-JP: 食べるんだ!!

<録音終了>

終了報告書: アレ、不味くはなかったよ。 — エージェント・ヤマトモ

インタビュー記録509-4

対象: SCP-509-JP

インタビュアー: 黒瀬博士

<録音開始,(201█/██/██)>

黒瀬博士: インタビューを始めます。SCP-509-JP。

SCP-509-JP: 俺の名前は…!……いや、いい。その番号で呼んでくれ。

黒瀬博士: あなたは救援活動を辞めたと言っていたようですが、エージェントやDクラス職員にSCP-509-JP-bを強制的に食べさせたのには何か意図があるのですか?

SCP-509-JP: B?料理のことか?いや、無理に食べさせるつもりはなかったんだが……どうも自分を見失ってしまう癖があるようなんでな。

黒瀬博士: 空腹の対象がいると、無性に食べさせたくなるということですね?

SCP-509-JP: ああ、その間の記憶は……おぼろげなんだがな。

黒瀬博士: わかりました。では活動を辞めようと思った理由について聞かせていただけますか?

SCP-509-JP: ……[罵倒]が。あんな実験までしたのにまた思い出させる気か?

黒瀬博士: お願いします。SCP-509-JP。

SCP-509-JP: ……"飽食の時代"と言われるような現代日本で、飢えに苦しむ状況っていうのは限られた事態だけだ。地震や土砂災害で孤立した村とかな。

SCP-509-JP: 活動の機会が少なくなった俺は活動の拠点を海外へと移していった。貧しい国へ行き、紛争地域へ行き、飢えた人々を助けては俺は満足感に浸っていた。

SCP-509-JP: だがそもそも俺の"クッキング・コンバーター"には重大な欠陥があったんだ。食えないものからは食えないものしか作り出せねぇ。持っていける食料や現地調達できるものなんてたかが知れてる。

SCP-509-JP: 忘れもしねぇ19██年、俺は紛争で大きな被害を受けた街に行った。

SCP-509-JP: 軍によって交通が完全にマヒしてた。迂闊に身を晒せば射殺される。俺の装甲服なんか防弾チョッキに毛の生えたようなもんだ。食料はすぐに尽き、気がつけば枯れた草木を調理して食わせていた。

SCP-509-JP: もう周りに何も残っちゃいねぇ、そこで食えるモンはもう……人間の死体しかなかった。

SCP-509-JP: だが死んだ人間をそのまま食うわけじゃねぇ。"クッキング・コンバーター"は死体を別モンに変えてくれた。肉はパンに、髪は野菜に、血はジュースになった。そうする他無いって自分に言い聞かせたが、メシを食ってるあいつらの笑顔を見てるうちに罪悪感なんか消えちまった。

SCP-509-JP: でも、死体だっていくらでもあるわけじゃねえ。ある日、あいつらはいつものように腹が減り、いつものように俺にメシを作ってくれと言っていた。

SCP-509-JP: またいつものように無意識になって、気付けば俺は料理を手にしていた。……代わりに子供がひとり、減っていた。

SCP-509-JP: あいつらはようやく気付いたんだろうな、俺が何を料理に変えていたのか。その後で俺の料理を食った奴はいなかったんだ。それで、俺は……おそらく……[十数秒の沈黙]

黒瀬博士: ……続けてください。

SCP-509-JP: ……俺の暴走は、周りの腹を満たすまで、俺の料理を食わせ続けるんだったか?自分じゃよく覚えてないが、それはきっと本当だろうな。

SCP-509-JP: またそこで記憶が飛んでいた。気がつけば俺の周りは吐瀉物とあいつらの死体だけになっていた。たぶん……食うのを拒否して、それでも無理やり食わされて、ゲロを喉に詰まらせて窒息したんだろう。何人かは半身が無くなって、俺が、コ、コンバータで……

SCP-509-JP: 俺の力じゃ助けることなんかできやしなかったんだ!!俺は…何も……!!もう沢山だ!!

黒瀬博士: 落ち着いてください、SCP-509-JP。

SCP-509-JP: ……そして俺は日本へ帰ってきた。飢える奴がいねぇ国へな。でも……なんでもない他人の顔を見るたびに想像しちまうんだ。あのゲロまみれで、涙と鼻水でクシャクシャになったまま死んだ、あの顔を……

黒瀬博士: その後は、どうしていたのですか?

SCP-509-JP: 人に会うのすら嫌になって独りで山ン中で生きてた。……自分が食う分には困らねぇしな。そこでアンタん所のエージェントに会ったんだ。

黒瀬博士: 話してくれてありがとう、SCP-509-JP。インタビューを終了します。

<録音終了>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License