Kuruni

หมายเลข # SCP-011-TH

ระดับวัตถุ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: เนื่องจากลักษณะผิดปกติของ SCP-011-TH จึงห้ามมิให้บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับมันโดยเด็ดขาด การสื่อสารใดๆนั้นให้ใช้การพิมพ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะทำการแปลงข้อวามเป็นเสียงสังเคราะห์ผ่านลำโพงในห้องกักกันของ SCP-011-TH ในขณะนี้นั้น SCP-011-TH ถูกกักกันไว้ในห้องกักกันมนุษย์แบบมาตรฐานซึ่งได้ติดตั้งกล้องอินฟราเรดไว้สี่กล้องเพื่อใช้ในการสังเกตการณ์มันโดยที่มันไม่ทราบตำแหน่ง ระบบแสงไฟในห้องนั้นให้ปิดไว้ตลอดเวลาเว้นแต่จะเปิดเมื่อส่งหุ่นยนต์เข้าไปทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเท่านั้น SCP-011-TH นั้นไม่ต้องการอาหาร แต่ให้ให้น้ำผลไม้กับมันวันละสองครั้ง และในขณะที่ไม่ทำการสื่อสารกับมันนั้นก็ให้เปิดดนตรีที่ตรวจสอบแล้วเพื่อเป็นการจูงใจให้มันประพฤติตัวดี ในกรณีที่ SCP-011-TH กระทำตัวมีปัญหาหรือจงใจทำให้ห้องกักกันเสียหายนั้น คณะกรรมการจริยธรรมได้พิจารณาแล้วว่าการย้ายมันไปไว้ในคอกกักกันเดี่ยวซึ่งทนทานและมีเครื่องใช้น้อยกว่านี้นั้นถือว่าสมควรแก่เหตุ

ลักษณะ: SCP-011-TH เป็นตัวตนซึ่งเคยมีลักษณะแบบมนุษย์เพศชาย แต่หลังจากเหตุการณ์ 011-B1 แล้วการฟื้นตัวที่ไม่สมบูรณ์ของมันก็ทำให้มีลักษณะแบบมนุษย์ซึ่งผิดสัดส่วนและพิกลพิการอย่างมาก ร่างกายของ SCP-011-TH นั้นมีความสามารถในการฟื้นตัวที่สูงซึ่งมีผลให้ร่างกายของมันไม่เสื่อมโทรมไปตามอายุและรอดมาได้จากอาการบาดเจ็บที่ปกติแล้วจะถึงชีวิต ทว่า ลักษณะในการฟื้นตัวของ SCP-011-TH นั้นไม่ใช่การรักษาตัวให้หายเป็นปกติ แต่เป็นการปรับสภาพของร่างกายให้อาการบาดเจ็บนั้นกลายเป็นสภาพที่ปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มันได้รับบาดเจ็บจนกระดูกหัก 90 องศาจนแทงทะลุเนื้อออกมานั้น กระดูกของมันก็จะเชื่อมติดกันเป็นรูปตัว L ส่วนบาดแผลที่กระดูกทะลุออกมานั้นจะมีเนื้อเยื่อคล้ายกับเยื่อหุ้มฟันงอกออกมาปิดไว้รอบๆจุดที่กระดูกทะลุออกมาโดยส่วนที่เป็นช่องว่างของแผลนั้นจะถูกปล่อยไว้แบบนั้น ภาพถ่ายเอ็กซ์เรย์แสดงให้เห็นว่าร่างกายของมันสามารถปิดและเชื่อมโยงเส้นประสาทหรือเส้นเลือดใหม่ได้ อาการบาดเจ็บดังกล่าวนั้นสามารถทำให้หายเป็นปกติตามเดิมได้โดยการผ่าตัดเพื่อเลื่อยและจัดกระดูกใหม่ก่อนเย็บผิวหนังปิด ซึ่งหลังจากนั้นร่างกายของ SCP-011-TH ก็จะฟื้นตัวเอง แต่เนื่องจากว่า SCP-011-TH นั้นมีอาการดื้อยาชาและยาสลบซึ่งทำให้การผ่าตัดมันนั้นเจ็บปวดอย่างมาก และการฟื้นตัวที่สูงของมันยังทำให้ต้องดำเนินการผ่าตัดอย่างรวดเร็วอีกด้วย การจะรักษามันจากอาการบาดเจ็บสาหัสจึงยุ่งยากมาก

SCP-011-TH ยังดูเหมือนจะมีความสามารถในการรับรู้ความคิดและความทรงจำของคนที่สื่อสารด้วยโดยอัตโนมัติซึ่งดูเหมือนว่ามันก็ไม่สามารถควบคุมความสามารถนี้ได้ ความสามารถในการรับรู้ความคิดและความทรงจำของ SCP-011-TH นั้นดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับเสียงพูดและสายตา จากการทดลองนั้น มันสามารถรับรู้ความคิดของ Dคลาสซึ่งอยู่อีกด้านของกระจกกันเสียงได้ และก็สามารถรับรู้ความคิดของคนที่พูดผ่านระบบกระจายเสียงได้ แต่จะไม่มีผลกับข้อความบนกระดาษที่ทิ้งไว้หรือเสียงสังเคราะห์หากว่ามันไม่สามารถมองเห็นผู้ส่งข้อความดังกล่าวได้ ดูเหมือนว่าความทรงจำที่ SCP-011-TH รับรู้ได้นั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่นับได้ว่ามีความสำคัญในอดีตเสมอ แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่แน่นอน และจากเหตุการณ์ 011-B1 ก็ดูเหมือนว่ามันจะสามารถรับรู้ได้แม้แต่ความทรงจำที่ผู้ถูกผลกระทบลืมไปแล้ว ก่อนหน้าเหตุการณ์ 011-B1นั้น SCP-011-TH มักจะใช้ความสามารถของมันในการจงใจพูดยั่วโทสะผู้อื่นให้ทำร้ายมัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License