ห้องของนายครัมปัส
rating: 0+x

วัตถุ# SCP-XXX-TH

ระดับ: Keter Neutralized Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-XXX-TH ถูกกักกันไว้ในไซต์-██ บริเวณอ่าวเลเตร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นไซต์กลางทะเล โดยไซต์ถูกสร้างให้เหมือนแท่นขุดเจาะน้ำมันเพื่อตบตาผู้คนนอกองค์กรณ์ โดยทำหน้าที่สังเกตุการณ์การเคลื่อนไหว SCP-XXX-1 โดยภายในไซต์จะประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่มีรูปร่างเหมือนแท่นขุดเจาะน้ำมัน 4 แท่น โดยแต่ละแท่นจะห่างกัน 15 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังรอบๆ SCP-XXX-TH จะมีหุ่นยนต์คอยสังเกตุการ์ณเสมอ หากหุ่นยนต์บกพร่องหรือมีปัญหา ให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำการไซต์นั้นให้แจ้งอย่างเร็วที่สุด

รอบๆ ไซต์-██ จะมีการราดตระเวนโดยเรือตลอดเวลา โดยจะเปลี่ยนเวรตระเวนทุกๆ 6 ชั่วโมง ห้ามพาหนะนอกองค์กรณ์ใดๆเข้ามาใกล้ไซต์ ภายในระยะ 5 กิโลเมตรเด็ดขาด หากถูกชักถาม ต้องตอบกลับด้วยเหตุผลเรื่อง "สงวนพื้นที่ไว้เฉพาะบุคคลากรที่ได้รับการอนุญาติเท่านั้น" หากพาหนะนอกสถาบันใดๆอยู่ใกล้ไซต์เกิน 5 กิโลเมตรต้องทำการขับไล่ออกทันที ในกรณีที่ไม่สามารถขับไล่ได้นั้น อนุญาติให้ใช้กำลังตอบโต้ได้ทันที ในกรณีที่อยู่ในบริเวณไซต์แล้วให้ทำการยึดพาหนะทันที หากไม่สามารถทำการยึดได้จริงๆ อนุญาติให้ทำลายพาหนะได้ และต้องนำผู้บุกรุกไปทำลบความทรงจำและส่งกลับไปในที่ๆปลอดภัย

หากบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นบุลลากรในองค์กร์หรือไม่นั้น ทำการสัมผัส SCP-XXX-TH-1 ต้องนำการรักษาอย่างเร่งด่วนที่สุด หากรักษาไม่สำเร็จ ต้องทำการการุณฆาตทันที หากรักษาสำเร็จ จะต้องถูกกักขังเพื่อความคลายฤทธิ์ของ SCP-XXX-TH-1 อย่างสมบูรณ์เป็นเวลา 72 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็เข้าบำบัดฟื้นฟูเป็นเวลา 7 วัน แล้วจากนั้นก็นัดพบจิตแพทย์ โดยจะถูกห้ามไม่ให้ไปไซต์-██ เป็นเวลา 30 วัน ในกรณีที่เป็นบุคคลนอกองค์กรณ์ ให้ทำการลบความทรงจำระดับ B และส่งกลับไปที่ที่ปลอดภัย การแตะต้อง SCP-XXX-TH-1 และ SCP-XXX-TH-2 ต้องใส่ชุด Hazmat ตลอดเวลาและต้องนำไปทำความสะอาดอย่างละดอียดหลังการสัมผัส

การนำตัวอย่าง SCP-XXX-TH,SCP-XXX-TH-1 และ SCP-XXX-TH-2 มาทำการวิจัยศึกษา ต้องไดรับอนุญาตจากบุคคลากรระดับ 4 ขึ้นไป ไม่อนุญาติให้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ SCP-XXX-TH,SCP-XXX-TH-1 และ SCP-XXX-TH-2 ใดๆทั้งสิ้น นอกจากการพิจารณาพิเศษตามดุลพินิจของ O5 เอง เราพยายามหาทุกวิถีทางเพื่อศึกษา SCP-XXX-TH และเราเห็นว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้และสังเวยชีวิตไปมากมายกับเจ้านี้แล้ว… ~O5-██

รายละเอียด:

หลังเหตุการ์ณ SCP-XXX-TH-F SCP-XXX-TH ได้ถูกทำลายไป ส่งผลทำให้ SCP-XXX-TH-1 แพร่กระจายไปทั้วผืนน้ำพื้นที่ไซต์ และมีท่าทีจะแพร่ขยายอย่าวรวดเร็ว ปัจจุปัน SCP-XXX-TH-1 แพร่กระจายในระยะที่ค่อนข้างช้าโดยคาดการว่าจะใช้เวลา 3█ ปีที่จะขยายจนไซต์- ██ ไม่สามารถกักกัน SCP-XXX-TH-1 ได้อีกต่อไป สำหรับ SCP-XXX-TH-2 จะอาศัยอยู่ในรัศมีของ SCP-XXX-TH-1 และไม่มีวี่แววจะเคลื่อนที่ออกนอกรัศมีการกระจายของ SCP-XXX-TH-1 เนื่องจาก SCP-XXX-TH-2 จะเสียชีวิตภายใน 30 นาที เมื่อว่ายน้ำออกนอกรัศมีการแพร่ของ SCP-XXX-TH-1 ปัจจุปันทางองค์กร์ยังไม่สามารถพิสูจน์หาหาความสามารถจำกัดการแพร่ของ SCP-XXX-TH-1 ได้

SCP-XXX-TH เป็นสารสีใสแต่เมื่อมองผ่านหรือฉายด้วยรังสีอินฟาเรดจะเห็นเป็นสีเขียว สิ่งมีชีวิตที่สัมผัสกับ SCP-XXX-TH-1 ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมง ผิวจะเริ่มแข็งเหมือน "ฟอลซิล" และแตกหักค่อนข้างง่าย ภายใน 8 ชั่วโมง หากไม่ทำการเอาเลือดออกจากตัวแล้วแทนที่ด้วยเลือดใหม่ ซึ่งมีโอกาศประมาณ 15 เปอร์เซนต์ที่จะสำเร็จเนื่องจากเป็นกระบวนการทำสำเร็จโดยจะไม่เกิดภาวะขาดเลือดก่อนหรือโอกาศที่ SCP-XXX-TH ยังตกค้างอยู่ในเลือดอยู่ก็ค่อนข้างสูงและทั้งยังมีความสามารถในการละลายได้ในเลือดของสัตว์ทุกชนิด ยกเว้นสัตว์จำพวก"ฟอลซิลมีชีวิต"ที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก SCP-XXX-TH-1 หากไม่สามารถรักษาได้สำเร็จ ใครก็ตามจะกลายเป็น "ฟอลซิล" หรือกลายเป็น SCP-XXX-TH-2 อย่างสมบูรณ์แบบ และไม่สามารถขยับตัวได้อีกต่อไป โดยถือว่าได้"เสียชีวิต"แล้ว แต่ยังไรก็ตามสัตว์ทะเลยังคงมีชีวิตอยู่ได้แม้จะปนเปื้อนด้วย SCP-XXX-TH แต่จะตายเมื่อไม่ได้รับ SCP-XXX-TH-1

ภาคผนวก: > บันทึกเหตุการณ์ SCP-XXX-TH-A : ได้มีกลุ่มเรือพาณิชย์จำนวน █ ลำ ถูก SCP-XXX ทำลาย ชิประบบติดตาม SCP-XXX-TH เกิดหลุดออกไปโดย ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด ██ คน ผู้รอดชีวิตได้ถูกลบความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการ์ณทั้งหมด

บันทึกเหตุการณ์ SCP-XXX-TH-B : SCP-XXX-TH ปล่อย SCP-XXX-TH-1 ได้"สั่งการ" SCP-XXX-TH-2 ให้วาดน้ำไปหาฝูงปลาที่เป็นปกติอยู่ สัตว์มะเลทั้งหมดที่อยู่ในรัศมี SCP-XXX-TH-1 กลายเป็น SCP-XXX-TH-2

บันทึกเหตุการณ์ SCP-XXX-TH-C : [ข้อมูลถูกปกปิด]

บันทึกเหตุการณ์ SCP-XXX-TH-D : มีนกนางนวลที่เหมือนจะอพยพตามฤดูกาลบินผ่าน SCP-XXX-TH ได้กระโดดออกจากพื้นเพื่อกินนกนางนวลที่บินผ่านไปมา ทำให้เกิดสึนามิรอบๆอ่าว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด ███ คน สูญหาย ██ คน มูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 625 ล้านคอลลาร์สหรัฐ ผู้รอดชีวิตจากเหตุการ์ณถูกลบความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการ์ทั้งหมด และทำให้ไซต์กักกันเสียหายพอสมควร

บันทึกเหตุการณ์ SCP-XXX-TH-E : [ข้อมูลถูกปกปิด]

บันทึกเหตุการณ์ SCP-XXX-TH-F : SCP-XXX-TH เกิด"อาละวาด"โดยไม่ทราบสาเหตุ สถาบันได้ทำการเรียกหน่วย MTF ให้มากักกันทันที ส่งผลทำให้ MTF ███ นายเสียชีวิตในหน้าที่ และพลเรือน ███ คน ผู้ที่ได้รับผลกระทบแทั้งทางอ้อมและทางตรงได้นับการลบความทรงจำ

จากการทดลอง SCP-XXX-TH-█ และ SCP-XXX-TH-██ ทำให้เราทราบว่า SCP-XXX-TH-1 นั้นทำให้เราทราบว่าเรายังไม่ทราบถึงความสามารถของ SCP-XXX-TH-1 พอ ไม่… บุคคลากรที่เคยทำการทดลองกับ SCP-XXX-TH-1 ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าการสร้างกำแพงใต้น้ำมันยังไม่สามารถกักกัน SCP-XXX-TH-1 ได้เลย นอกจากนี้ยัง[ข้อมูลถูกปกปิด]ของเหลวทุกชนิดได้… จากการคาดการณ์ที่ใกล้เคียงภายในเวลา ███ ปี SCP-XXX-TH-1 จะกระจ่ายแพร่ปกคลุมหมู่เกาะฟิลิปปินส์ทั้งหมดได้ ใช่… ███ ปีมันอาจจะฟังดูนานในชั่วชีวิตของคนๆหนึ่ง.. แต่ในทางวิทยาศาสตร์มันสั้นมากเลยล่ะ… ลองคิดดูสิ… ถ้าอีกหลายพันปี เจ้าสารนี่แพร่กระจายเข้าไปในแหล่งแม่น้ำชุมชนหรือแหล่งน้ำดื่มสะอาด มันจะเกิดอะไรขึ้น? แล้วมันก็เสี่ยงไม่น้อยที่ข้อมูลขององค์กรณ์จะรั่วไหลไปด้วย เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นเหตุผลที่ O5-██ จะสั่งห้ามให้มีการทดลองเกี่ยวกับ SCP-XXX-TH เลย… หากเราไม่ศึกษา SCP-XXX-TH เราจะหาวิธีกักกัน SCP-XXX-TH ได้แย่างไรกัน…? องค์กรณ์เราต้องอยู่ภายใต้ความมืดเพื่อที่คนอื่นจะได้อยู่ภายใต้แสงสว่างไม่ใช่หรอ…? ดังนั้นผมจึงขอความกรุณาให้สภา O5 พิจารณาประเด็นนี่ด้วย… ขอบคุณอย่างยิ่ง… -ดร.████

บันทึก SCP-XXX-TH-█: ในวันที่ 25/04/19██ ได้มีองค์กรณืในนามของ Dr. Reynard's Paleontology Research Institute ซึ่งเป็นองค์กรณ์วิจัยเกี่ยวกับบรรพชีวินวิทยาติดต่อไซต์-██ โดยผ่านทางเบอร์โมรศัพท์ของผู้บัญชาการไซต์-██ ขอซื้อ SCP-XXX-TH ในราคา ███ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทางองค์กรณ์ได้ปฏิเสธทันที ทางองค์กรณ์ได้พยายามหาแหล่งที่มาของการโทรว่ามาจากตู้โทรศัพท์ใน [ข้อมูลถูกปกปิด] รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ตามทางองค์กรณ์ไม่ทราบว่าผู้โทรนั้นหาเบอร์องค์กรณ์ได้อย่าไร ทั้งๆที่ไม่ใช่เบอร์ปกติที่ใช้ในการสื่อสารทั่วไป…

บันทึก SCP-XXX-TH-█: พบว่าเมื่อค.ศ.194█ พบว่าบริเวณใกล้ๆที่ค้นพบ SCP-XXX-TH เคยเป็นที่ทดลองอาวุธเคมีของทหารญี่ปุ่นมาก่อน แต่ไม่ทราบว่ามีความเกี่ยวข้องกับ SCP-XXX-TH หรือไม่

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License