ห้องของนายครัมปัส
rating: 0+x

วัตถุ# SCP-3671

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-3671 ถูกเก็บไว้บนชั้นวางของในห้องพักเบรคของไซต์ -19 บุคคลากรทุกระดับสามารถกินของที่อยู่ใน SCP-3671 ได้อย่างอิสระ ตัวกล่องและของที่อยู่ภายใน SCP-3671 จะค้องถูกถ่ายภาพและถูกบันทึกทุกๆวัน

มาตรการกักกันพิเศษฉบับบปรับปรุงล่าสุด: จากเหตุการณ์ 2018-03-13 SCP-3671 ได้ถูกเก็บไว้ในตู้ล็อกเกอร์ในห้องระดับความปลอดภัยปานกลาง K-14 ในไซต์-19 ตัวกล่องและวัตถุที่อยู่ภายใน SCP-3671 จะถูกถ่ายภาพและบันทึกไว้ทุกๆวัน และหากมีวัตถุอันตรายอยู่ในกล่อง จะต้องจำกัดทิ้งตามความเหมาะสม

รายละเอียด: SCP-3671 มีขนาดและลักษณะเหมือนกล่องซีเรียลทั่ว ในทุกๆวัน ในเวลา 6.30 น. เวลาท้องถิ่น ถุงพลาสติกที่มีซีเรียลวัตถุใดๆมาอยู่ใน SCP-3671 โดยจะแทนที่ถุงก่อนหน้านี้รวมถึงวัตถุที่อยู่ในถุงก่อนหน้านี้ด้วย ถ้ายังไม่มีการนำถุงและวัตถุภายในออก ตัวกล่องจะเปลี่ยนตามวัตถุที่อยู่ในกล่อง

อ้างอิงจาก 2018-03-13 ทางสถาบันคาดว่า SCP-3671 มีความรู้สึกและรับรู้สภาพแวดล้องและสิ่งเร้าที่อยู่ๆใกล้ๆตัวมัน

บันทึกตัวกล่อง SCP-3671 และของที่อยู่ภายใน:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License