dr comixer
hqdefault.jpg
วัตถุ# SCP-XXX-TH

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-XXX-THอยู่ในห้องที่ที่มีแสงไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึงตลอดเวลา แสงสว่างในห้องจะเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องปั่นไฟสำรองที่อยู่ได้นานมากกว่า 24 ชม.ถ้าเกิดไฟฟ้าดับไฟในห้องSCP-XXX-THก็จะยังทำงานได้ปรกติ SCP-XXX-THจะถูกเฝ้ามองจากห้องกระจกที่อยู่ติดๆกันให้มั่นใจว่า SCP-XXX-TH จะไม่หายไปจากห้องหรือมีอะไรที่ผิดปรกติเกินกว่านี้

ถ้าหากเกิดเหตุขัดข้องจนทำให้ไฟในห้องต้องดับ จนท.จะมีเวลา 2 นาทีในการเข้าไปใช้ไฟสปอตไลท์ส่องให้รอบๆSCP-XXX-TH สว่าง หากว่าทำไม่สำเร็จและมันหายไปให้กดสัญญาณเตือนการละเมิดและนำ D-class ที่เป็นผู้หญิงเข้ามาในที่ SCP-XXX-TH อยู่หรือเอาไปไว้ในห้องของมันเมื่อมันเข้ามาในห้องแล้วก็ค่อยเปิดไฟขึ้นอีกครั้ง

รายละเอียด: SCP-XXX-THคือหุ่นมโนราห์อยู่ในท่าร่ายรำที่เหมือนกับคนจริงๆและหน้าเป็นสีขาว SCP-XXX-THไม่ได้อยู่ในท่าใดท่าหนึ่งตลอดเวลามันมีการเปลี่ยนท่ารำอื่นๆหากไม่อยู่ในสายตาแต่นั่นมันก็แค่เปลี่ยนท่าเฉยๆเท่านั้นและไม่มีอันตรายตราบที่ห้องยังสว่างอยู่ สิ่งที่ทำให้SCP-XXX-THเปลียนท่าได้ยังคงไม่รู้จัก

เมื่อไหร่ที่SCP-XXX-THอยู่ในที่มืดหรือมีแสงไม่เพียงพอมันจะหายไปและไปโพล่อยู่ที่ไหนซักแห่งภายในอาคารนี้ในที่ๆมืดหรือแสงไม่เพียงพอ SCP-XXX-THเคลื่อนที่ด้วยการลอยเหนือพื้น 10 นิ้วและร่ายรำไปมาในตอนนี้การมองเห็นไม่มีผลอะไรกับมันอีกต่อไปแล้ว ตาของมันจะมีน้ำสีดำไหลออกมาตลอดเวลาจนเลอะเต็มไปหมดเมื่อตรวจดูพบว่าเป็นน้ำมันดิบที่มีเส้นขนเล็กของมนุษย์ปนอยู่ SCP-XXX-THจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับเพลงมอญที่ดังแผ่วๆอยู่รอบๆตัวของมัน นอกจากนั้นSCP-XXX-THยังสามารถทำให้ไฟในห้องอื่นๆที่อยู่ใกล้ตัวมันดับลงโดยไม่มีเหตุผลได้และการหายตัวไปยังห้องมืดอื่นๆ

SCP-XXX-THชอบเข้าหาเหยือผู้หญิง ผู้หญิงทุกคนที่อยู่ใกล้ๆกับในระยะเกือบจะประชิดจะหายตัวไปพร้อมกับมันในทันทีและการกลับมาอีกครั้งของ SCP-XXX-TH หน้าของมันจะกลายเป็นผู้หญิงที่หายตัวไปพร้อมกับมันด้วยวิธีไม่รู้จัก

ภาคผนวก: สถาบัน SCPไม่รู้ว่าSCP-XXX-THมาจากที่ไหนแต่ก็คาดเดาว่าเกิดจากการทำคุณไสย์ของผู้ใช้อำนาจแห่งศาสตร์มืด

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License