มองไม่ชัด
รูปถูกลบ.jpg

รูปด้านหลังSCP-XXX-TH
หมายเหตุ:รูปถูกลบเนื่องจากก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน

วัตถุ:SCP-XXX-TH (มองไม่ชัด)

ระดับ:Euclid

มาตรการกักกั้นพิเศษ:SCP-XXX-THจะถูกเก็บในกล่องบรรจุมาตรฐาน บุคลากรที่เข้าถึงข้อความของSCP-XXX-THจะถูกเฝ้าระวังการปนเปื้อนเป็นระยะเวลา48ชั่วโมง การทดลองโดยตรงจะต้องได้รับการเห็นชอบจากบุคลากรระดับสาม บุคลากรที่เกี่ยวข้องหากมีอาการมองไม่ชัดเจน จะถูกต้องสงสัยว่าเกิดการปนเปื้อนระดับ1ในทันที และจะต้องรายงานตัวต่อแผนกต่อต้านผลกระทบแบบมีมโดยเร็วที่สุด บุคคลที่ได้รับการยืนยันว่ามีการปนเปื้อนระดับ2จะถูกแยกตัว และนำตัวเข้าสู่กระบวนการ[ข้อมูลปกปิด]

ในปัจจุบันมีการประมาณว่า มีบุคคลทั่วไปที่มีการปนเปื้อนระดับ2และยังไม่ถูกควบคุมโดยองค์กรราว██คน MTF-แกมม่า-14 (วัดสายตาประกอบแว่น)ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการสืบหาและจับกุมเป้าหมายดังกล่าวเพื่อนำตัวมาเข้าสู่กระบวนการที่เหมาะสมต่อไป และทำการตามหาบุคคลผู้เขียนSCP-XXX-THเพื่อนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม

รายละเอียด:SCP-XXX-THคือกระดาษโน๊ตหนึ่งแผ่นซึ่งมีข้อความเขียนอยู่บนนั้น ตัวกระดาษไม่มีความผิดปกติ แต่ข้อความบนกระดาษก่อให้เกิดผลกระทบแบบมีมแก่ผู้อ่าน ผู้ที่อ่านข้อความบนSCP-XXX-THโดยตรงจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนระดับ2 ซึ่งจะทำให้มีอาการสายตาเบลอ,มองไม่ชัด,ไม่สามารถโฟกัสภาพ ผลกระทบนี้จะมีเป็นการถาวรและไม่สามารถรักษาได้ นอกจากนี้การปนเปื้อนระดับ2ยังก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของผลกระทบดังกล่าวแก่บุคคลอื่น โดยมีอัตราการแพร่ระบาดอยู่ที่0.12%

บุคคลที่ได้ทราบถึงข้อความบนSCP-XXX-THทางอ้อม เช่นข้อความคัดลอกด้วยมือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อความเสียง อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนระดับ1 คือมีอาการสายตาเบลอเช่นเดียวกับการปนเปื้อนระดับสอง แต่ไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดและสามารถรักษาได้โดยการรับการบำบัดที่แผนกต่อต้านผลกระทบแบบมีม การเกิดการปนเปื้อนระดับ1จากการรับข้อมูลSCP-XXX-THทางอ้อมอยู่ที่10%

วัตถุได้ถูกค้นพบที่โรงพยาบาล██████████ แผนกจักษุ เจ้าหน้าที่ขององค์กรได้รับแจ้งถึงการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยอย่างผิดปกติ จึงได้ทำการเข้าตรวจสอบและสามารถเก็บกู้SCP-XXX-THได้ในเวลาต่อมา บุคคลทั่วไปที่ได้รับการปนเปื้อนระดับ1ได้ถูกลบความทรงจำและแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้จากสารเคมี ส่วนบุคคลที่ได้รับการปนเปื้อนระดับ2ได้ถูกนำไปเข้าสู่กระบวนการ[ข้อมูลปกปิด]

ข้อความต่อไปนี้ถูกคัดลอกมาจากSCP-XXX-TH
ข้อมูลต่อไปนี้มีผลกระทบแบบมีม บุคลากรที่เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนระดับ1
ซึ่งจะถูกเฝ้าระวังการปนเปื้อนเป็นระยะเวลา48ชั่วโมง


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License