Bonneneige

วัตถุ# SCP-XXX-TH (แม่ครัวหัวป่าก์)

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: อนุญาตให้ SCP-XXX-TH เข้าออกห้องกักกันไปที่โรงอาหารของไซต์-20 ทุกๆวันตามเวลาที่เหมาะสมในการจัดเตรียมอาหารแต่ละมื้อให้บุคลากรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสำหรับบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ รวมถึงกรณีที่ได้รับผลกระทบของวัตถุ SCPs

หากไซต์อื่นๆมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ SCP-XXX-TH จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการไซต์-20 และตัว SCP-XXX-TH เองจะต้องประกอบอาหารอยู่ภายในโรงครัวของไซต์นี้เท่านั้น

วัตถุดิบที่ SCP-XXX-TH ได้ขออนุญาตในการประกอบอาหารจะได้รับอนุญาตเสมอหากผู้อำนวยการไซต์-20 เห็นว่าสมควรกับงบประมาณของค่าเสบียงอาหาร โดยพนักงานนอกเครื่องแบบจะเป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบมาให้ และการขอหนังสือสูตรเมนูอาหารต่างๆจะได้รับอนุญาตเสมอ

รายละเอียด: SCP-XXX-TH มีรูปร่างทางกายภาพคล้ายกับ Homo sapiens เพศหญิงที่มีลักษณะของมองโกลอยด์ที่มีผมยาวสีดำ ดวงตาสีน้ำตาลเข้ม มีน้ำหนักและส่วนสูงตามมาตราฐานของหญิงสาวมองโกลอยด์ มีพละกำลังเท่ากับมนุษย์ปกติ สวมชุดไทยในแบบบยุคสมัยของ[ข้อมูลปกปิด]

SCP-XXX-TH สามารถประกอบอาหาร เครื่องดื่มและของหวานที่มีคุณสมบัติในการรักษาได้ การรักษานี้ได้ครอบคลุมทั้งอาการป่วยและการได้รับบาดเจ็บทั้งที่มาจากและไม่ได้มาจากผลกระทบของวัตถุ SCPs และสามารถรักษาได้ทุกระยะแม้ว่าอาการเหล่านั้นจะเข้าสู่ในระยะสุดท้ายแล้วก็ตาม การรักษาอาการจากผลกระทบของ SCP-XXX-TH จะเป็นในลักษณะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเท่านั้นและอาจจะใช้เวลานานกว่า 5 ปีขึ้นไปสำหรับการรักษาระยะสุดท้าย

เอกสารบันทึกผลการทดลอง:

บันทึกผลการทดลองครั้งที่

วันที่: ██/██/████

ข้อมูล: ให้ D-█████ ที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-003-TH ประมาณ 6 ชั่วโมง ทานอาหารที่ SCP-XXX-TH ได้ทำไว้

ผลการทดลอง: ในช่วงแรกหลังจากที่ D-█████ ทานอาหารที่ SCP-XXX-TH ได้ทำไว้ การเจริญเติบโตของเมล็ดที่ SCP-003-TH ได้ฝังไว้ในร่างกายและรากของมันเกิดการหยุดชะงัก 1 เดือนต่อมาเมล็ดที่ SCP-003-TH ได้ฝังไว้ในร่างกายและรากของมันได้มีขนาดเล็กลง หลังจากนั้น 6 เดือนต่อมา D-█████ ได้หายเป็นปกติเหมือนกับไม่เคยโดนผลกระทบจาก SCP-003-TH ก่อนที่ทางสถาบันจะนำ D-█████ ไปทำการวิจัยกับวัตถุอื่นๆต่อไป

บันทึกผลการทดลองครั้งที่ ██

วันที่: ██/██/████

ข้อมูล: ให้ D-█████ ที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-009-TH ไม่เกิน 1 นาที ทานอาหารที่ SCP-XXX-TH ได้ทำไว้

ผลการทดลอง: อวัยวะภายในส่วนที่ถูกเปลี่ยนเป็นพลาสติกค่อยๆเปลี่ยนกลับเป็นสภาพเดิม

หมายเหตุ: D-█████ ได้เสียชีวิตลงเนื่องจากไม่สามารถทนพิษบาดแผลจากผลกระทบของ SCP-009-TH ได้

บันทึกผลการทดลองครั้งที่ ██

วันที่: ██/██/████

ข้อมูล: ให้ D-█████ ที่ได้รับผลกระทบจาก SCP-030-TH ในระยะแรก ทานอาหารที่ SCP-XXX-TH ได้ทำไว้

ผลการทดลอง: หลังจาก 1 เดือนต่อมา D-█████ เริ่มขยับตัวและหายใจได้สะดวกมากขึ้น ก่อนที่จะหายสนิทในอีก 3 เดือนต่อมา

หมายเหตุ: เพื่อไม่ให้ SCP-XXX-TH ทำงานหนักมากเกินไปโดยที่ไม่จำเป็น ทางสถาบันจึงอนุมัติให้ใช้ SCP-XXX-TH ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ SCP-201-TH ได้เท่านั้น

ภาคผนวก: ทางสถาบันได้ค้นพบ SCP-XXX-TH ในจังหวัด[ข้อมูลปกปิด]ระหว่างที่ทำภารกิจค้นหาวัตถุ SCPs และสมาชิกของสำนักพิมพ์โนว์อิ้ง ในระหว่างทางก็ได้พบกับ SCP-XXX-TH แทนที่จะเป็นวัตถุ SCPs หรือสมาชิกของสำนักพิมพ์โนว์อิ้ง แม้ว่าทางสถาบันประเมินว่า SCP-XXX-TH อาจมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ได้เป็นสมาชิกของสำนักพิมพ์โนว์อิ้งหลังจากการสอบถาม แต่ทางสถาบันก็ได้ตัดสินใจให้เธอมาพักอาศัยอยู่ในห้องกักกันภายในไซต์-20

หมายเหตุ: การยื่นคำขอให้ SCP-XXX-TH บรรจุเป็นบุคลากรระดับ 1 ในฐานะแม่ครัวในโรงอาหารของไซต์-20 ได้รับการอนุมัติจาก O5-7 แต่การยื่นคำขอให้ยกเลิกห้องกักกันของ SCP-XXX-TH และให้ SCP-XXX-TH ได้พักอยู่ในหอพักของทางสถาบันเหมือนกับบุคลากรทั่วไปได้ถูกปฏิเสธจาก O5-7 เนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัยของตัว SCP-XXX-TH เอง ส่วนการยื่นคำขอให้ SCP-XXX-TH ประกอบอาหารให้บุคลากร D-Class ที่ได้รับบาดเจ็บและ/หรือได้รับผลกระทบด้วยในช่วงที่ทางสถาบันขาดแคลนบุคลากร D-Class นั้น O5-7 จะพิจารณาตามความเหมาะสมหากไม่เป็นการที่ทำให้ SCP-XXX-TH ทำงานหนักมากจนเกินไป

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License