BETAPHANTOM
rating: 0+x

วัตถุ# SCP-xxx-TH

ระดับ: Keter

มาตรการกักกันพิเศษ: สร้างรั้วกันบริเวณโดยรอบหนึ่งกิโลเมตรให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสี่คนลาดตระเวน
สร้างโดมครอบ SCP-xxx-1 โดยจะเป็นโดมป้องกันแสงลอดผ่าน อนุญาตให้ใช้หลอดไฟ LED 8 วัตต์จำนวนสองหลอด
ก่อนเปิดประตู SCP-xxx-1 ต้องมั่นใจว่าไม่มีแสงใดเล็ดลอดออกมาแม้แต่น้อย การเข้าไปภายใน SCP-xxx-1 แต่ละครั้งจำเป็นต้องสวมหน้ากากออกซิเจนที่มีออกซิเจนสำหรับหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ห้ามมิให้นำวัตถุเรืองแสงใดๆก็ตามเข้าไปภายใน SCP-xxx-1 เมื่อมีสิ่งใดก็ตามออกมาจาก SCP-xxx-1 จะถูกฉายแสงความเข้มข้นสูงเพื่อป้องกันการปนเปื้อน หากหลอดไฟที่ใช้ถูกปนเปื้อน ให้นำมันเข้าไปทิ้งภายใน SCP-xxx-1 การทดลองใดๆกับ SCP-xxx-2 ต้องได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ระดับสี่สองคนเป็นลายลักษณ์อักษร

รายละเอียด: SCP-xxx-1 มีลักษณะเหมือนกับโกดังเก็บของสีแดงขนาดใหญ่ที่ภายในเป็นกลุ่มของแก๊สที่ไม่ทราบที่มา โดยจะเรียกว่า SCP-xxx-2 มีสีดำและสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า องค์ประกอบทางเคมีของมันไม่ตรงกับแก๊สที่เคยพบ มันสามารถเพิ่มจำนวนด้วยการถูกรังสียูวี เมื่อมันพบเจอแหล่งกำเนิดแสงใดๆ มันจะทำการเข้าไปเกาะอยู่บริเวณแหล่งกำเนิดแสงนั้นจนไม่สามารถส่องแสงได้อีก การนำมันออกไปได้คือการให้มันสัมผัสแหล่งกำเนิดแสงที่มีความเข้มข้นกว่าเดิม ยกเว้น SCP-xxx-2 จะเจอแสงยูวี เมื่อมันเจอแสงยูวีแล้ว มันจะพยายามเคลื่อนที่หาแหล่งกำเนิดรังสียูวี เมื่อ SCP-xxx-2 ออกไปจากแหล่งกำเนิดแสงแล้ว แหล่งกำเนิดแสงนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป เมื่อสูดหายใจเอา SCP-xxx-2 เข้าไปจะทำให้เกิดอาการหายใจไม่สะดวกจนถึงหายใจไม่ออก และเมื่อมันมารวมตัวกันมากๆจะสามารถพยุงตัวผู้ชายหนัก 60 กิโลกรัมให้ไม่สามารถขยับตัวได้

ภาคผนวก-1:

การสอบ : นำหลอดไฟที่ปนเปื้อน SCP-xxx-2 ใส่กล่องพลาสติกใสและนำไปฉายแสงยูวี
ผลลัพธ์ : SCP-xxx-2 ขยายตัวจนเต็มกล่อง กล่องขยายตัวจนใกล้แตก
เพิ่มเติม : กล่องถูกนำไปเก็บในวัตถุภายในเวลาสี่นาที
“โอ้ พระเจ้า ผมจำได้ว่ามันยังมีขนาดแค่เลนส์ของไฟฉายเองนะ” - ดร.████ ████

ภาคผนวก-2:

การทดสอบ นำสีเรืองแสงทาตัว D-135426 และส่งเข้าไปภายใน SCP-xxx-1
ผลลัพธ์ : SCP-xxx-2 เกาะ D-135426 จนทั่วตัวภายในเวลา 3 วินาที D-135426 เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
เพิ่มเติม :การเข้าหา SCP-xxx-2 ของเจ้าหน้าที่ในครั้งต่อไป ให้สวมหน้ากากออกซิเจนพร้อมออกซิเจนสำหรับหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License