BB_CORN

ชื่อ:บลูส์ บัตเตอร์สกอตช์ (Blues Butterscotch)

ระดับการกวาดล้าง:2

หน้าที่:ศึกษา เฝ้าดู SCPs และเป็นผู้ช่วยให้กับนักวิจัยและด็อกเตอร์ท่านอื่นๆ

ที่อยู่:ไซต์-29

ประวัติ:นาย บลูส์ บัตเตอร์สกอตช์ นั้นจบจากuniversity of arizonaด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต และได้ย้ายมาทำงานกับเอจาแล็บ(Aja Labs)ที่ประเทศไทย แต่ก็ทำได้ไม่นานเพราะ ทางเอจาแล็บได้ทำการทดลองผิดพลาดทำให้นักวิจัยและด็อกเตอร์เกือบครึ่งกลายเป็น[ข้อมูลปกปิด]จนทางสถาบันได้มายับยังไว้จนปลอดภัยและทางสถาบันเห็นแววว่า นาย บลูส์ จะมีประโยชน์กับทางสถาบันจึงได้ชวนมาเข้าร่วมเพราะเขาได้ช่วยให้สถาบันทำลาย[ข้อมูลปกปิด]และช่วยไม่แพร่กระจายไปมากกว่านี้
ทางด้านครอบครัวนั้นเป็นลูกชายของ นาย กวีวัธน์ ██████ และ นาง โอเปร่า บัตเตอร์สกอตช์ โดย สถานะทั้งสองนั้นหย่าขาดจากกันโดยสมบูรณ์ โดย นาง โอเปร่า บัตเตอร์สกอตช์ เป็นหนึ่งในคนของ สถาบันการกุศลแมนนา
ส่วน นาย กวีวัธน์ ██████ เป็นนักดนตรีธรรมดา แต่มีความเป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนของ สุนทรียศาสตร์แห่งเสียงดนตรี ซึ่งเป็นเพียงแค่การคาดเดา

ลักษณะ:เพศชาย ไทย-ลาติน(อาเจนติน่า) อายุ 24 ผมดำยาวมัดหางม้า สูง 180 เซนติเมตร น้ำหนัก 75 กิโลกรัม

นิสัย:รอบคอบ ใจเย็นแต่อารมณ์โมโหร้ายอยู่

งานอดิเรก:ฟังเพลง เล่นเกม

อาวุธประจำตัว: ปืนพก Mauser C96

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License