Alert301

ยินดีต้อนรับสู่ Sandbox ของ Alert301

unknown.png

DUMMY


http://www.scp-wiki.net/scp-023

scp-023.jpg

SCP-023 ในห้องกักกันชั่วคราวหลังเกิดการกักกันรั่วไหลโดย SCP-███

วัตถุ# SCP-023

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-023 นั้นจะต้องถูกกักกันภายในห้องกักกันมาตรฐาน 5 x 5 เมตร SCP-023 นั้นจะต้องถูกกักกันในห้องสี่แยกสอง (2) ห้องที่ถูกกำแพงล้อมไว้ ณ ไซต์-██ โดยมีพื้นที่ยาวสาม (3) เมตรระหว่างทาง และประตูหลอกสาม (3) บานในทางตันสี่ (4) ทางนอกเหนือจากประตูจริง กล้องวงจรปิดได้ถูกติดตั้งและใช้งานเหนือประตูสี่ (4) บานนั้น

เบ้าตาของ SCP-023 จะถูกบังโดยยางแข็งที่มีลักษณะกลมตลอด โดยจะต้องถูกเปลี่ยนหากมันเริ่มเสี่ยมโทรม โดยการเฝ้าสังเกตสภาพของยางสามารถวัดได้จากแสงสว่างของ "การเผา" ที่ได้ทราบจากการสังเกตผ่านกล้องวงจรปิด หากมีความสว่างมากกว่า 12 แคนเดลลา ยางนั้นจะต้องถูกเปลี่ยนภายในสิบสอง (12) ชั่วโมง โดยจะต้องเปลี่ยนทีละอันและหลังจากพระอาทิตย์ได้ตกมิดดวงเท่านั้น บุคคลากรนั้นจะต้องไม่มองเข้าไปโดยตรงในเบ้าตาของ SCP-023 ตลอดเวลา

หลังจาก เหตุการณ์ 023-27 พื้นผิวที่สะท้อนแสงได้ หน้าจอแสดงผลใดๆก็ตามและแว่นตานั้นไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าใกล้ในระยะ 30 เมตรของห้องกักกันของ SCP-023 รวมทั้งหน้าจอกล้องวงจรปิดใกล้ห้องกักกัน เจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัยที่ประจำการอยู่ ณ จุดตรวจภายนอกของทั้งสองสี่แยก จะบังคับใช้และปฏิบัติตามมาตรการนี้

การทดลองที่เกี่ยวข้องกับ SCP-023 นั้นถูกระงับอย่างไม่มีกำหนด

รายละเอียด: SCP-023 is a large, sexless shaggy canine (1.5 meters at the shoulder) with black fur. It has bright orange-red eyes and prominent teeth (see Incident Report 023-26). Any time an individual makes eye contact with SCP-023, either that person or a member of their immediate family will die exactly one (1) year after eye contact is broken. Research into the method of selection is incomplete due to a moratorium on experiments, but the available data suggests that having a larger immediate family lessens the chance of the individual making eye contact themselves dying, and neither a pattern nor a preference in victim types have been found. This may indicate that SCP-023's victim is designated entirely at random, but it is unknown whether this selection occurs at the beginning or at the end of the one-year time period. Attempts to terminate an individual who has made eye contact with SCP-023 and their entire immediate family before the one-year time period has ended [DATA EXPUNGED].

Autopsies of individuals killed by SCP-023's effect show that, while outwardly appearing unharmed, their remains have been 'filled in' with highly compacted ash, including but not limited to all organ systems and the circulatory system. Muscle tissue, bones, and brain tissue universally show signs of exposure to temperatures above ██°C.

If not contained in a setting that at least superficially resembles a "crossroads", SCP-023 will phase through walls to get to the nearest suitable location, incinerating all materials it passes through.

SCP-023 was first brought to the Foundation's attention when it attacked a church in ███████ while it was in session, killing █ civilians directly and [REDACTED] as a result of eye contact. Following retrieval of SCP-023, Class-B amnesiacs were administered to all witnesses and surviving victims. The incident was covered up as a case of arson.

ภาคผนวก: 023-11
SCP-023 broke containment on ██/██/████ by passing through its cell wall (Incident 023-01). SCP-023 was later discovered at the intersection of two (2) corridors elsewhere on Site-███. Agent █████ noted SCP-023's similarity to a [REDACTED]. Special Containment Procedures for SCP-023 updated. Assistant Researcher ███████ issued a reprimand for negligence.

ภาคผนวก: 023-002
การตายของบุคคลากร ███ นายและประชาชน ██ คนนั้นเป็นความรับผิดชอบของ SCP-023 หลังจากมันถูกนำมากักกัน ณ วันที่ 10/12/██94

ภาคผนวก: 023-003
คำขอเพื่อเปลี่ยนระดับเป็น Keter กำลังอยู่ในการพิจารณา

ภาคผนวก: 023-004
Due to both anomalies focusing on specific geographic spaces, their destructive capabilities, and canine appearance, it is possible that SCP-1111-1 may be a variant of the same phenomenon observed in SCP-023, or vice versa. Investigation into the origin of both anomalies is ongoing. Due to the inability to capture SCP-1111-1 for study, investigations are currently focused on SCP-023.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License