864 V.2
864.jpg

scp-864 กําลังแสดงตัวอย่างของ scp-864-1

วัตถุ# : SCP-864

ระดับ: : Euclid

มาตรการการกักกัน:
Scp-864ได้ถูกกักกันไว้ในห้องกักกันรูปแบบแบบมาตรฐาน ตั้งที่ ไซต์-77ในโซน กักกัน scp ระดับeuclid.
ห้องกักกันไม่ให้มีความชื้น ภายใน และมาตรวจสอบ ตราปิดผนึก ในทุกๆวัน.
ระหว่างการทดสอบ, จะต้องไม่มีบุคลากรคนใดเข้าไปในห้องทดสอบ.
ในกรณีที่ เกี่ยวกับ เครื่องแต่งกาย จะถูกจัดไว้เป็น สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ผิดปกติ

รายละเอียด:scp-864 เป็นถังที่มีความสูง 20 ซม.
มีรัศมี 10 ซม. ประกอบด้วย โลหะทาสีแดง ซึ่งพบ
เห็นได้ทั่วไป .มีคําที่ถูกพ่นด้วยหมึกดําเขียนว่า "ผลิตในประเทศจีน"
และ "cherry imperial goff applications"
แต่ กลับไม่พบชื่อ บริษัทดังกล่าวในประเทศจีน

เมื่อ scp-864 บรรจุ นํ้าอย่างน้อย 200 มล.
Scp-864-1 จะปรากฎออกมา.
ตัวอย่างของ Scp-864-1 จะปรากฎ อวัยวะที่ยื่นออกมาจาก scp-864
ตัวอย่างของ scp-864-1 อาจจะพยายามจับตัวมนุษย์ ในระยะที่เอื้อมถึง และดึงเข้าไปใน scp-864 อย่างรุนแรง . จากการทดสอบ scp-864-1 ไม่ได้พยายามจับตัววัตถุ เสมอไป.
จากการทดสอบแสดงว่า ตัวอย่างของ scp-864-1 ส่วนใหญ่ไม่ได้พยายามที่จะ โจมตีมนุษย์ .ไม่มีวัตถุที่ ถูกพาเข้าไปใน scp-864 ได้กลับออกมา

ตัวอย่างของ SCP-864-1 ที่ทราบกันดี ได้แก่ :

  • แขนมนุษย์ทั้งสี่ยาว60 ซม.โดยประมาณ.เซลงไปหลัง บุคลากร คลาส-ดี.แต่ก็ไม่สามารถจับตัวได้. และกลับเข้าไปใน scp-864 หลังจากการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่4นาย.
  • อวัยวะของมนุษย์คล้ายกับ SCP-1193 ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและถอนตัวในระหว่างการเปิดใช้งานครั้งถัดไปของ SCP-1193
  • หนวดหมึกสีดำเจ็ดตัวยาวประมาณ 90 ซม. และเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 ซม. ที่จุดฐาน . พยายามที่จะผลัก scp-864 ไปด้านข้าง และหยิบ เศษเครื่องแต่งกายที่เหลือ ในห้องทดสอบ. ตัวอย่าง หยุดการปรากฎตัวด้วยตนเอง
  • ก้ามปูสีเขียวเข้มสามตัวยาวประมาณ 70 ซม. พยายามที่ทําให้บุคลากรระดับดี จมนํ้าตาย จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ดูแลคอยจัดการเพื่อปลดปล่อยเธอ. ตัวอย่างถอยกลับหลังจากมีส่วนร่วมโดย Agent Boyd
  • กรงเล็บจักรกลแบ่งออกได้ 6 ชิ้นยาวประมาณ 1 เมตร. ยึดบุคลากรระดับ D และทหารยามพยายามงัดแขนอย่างหลวมๆ .และตัวอย่างพับเก็บข้าที่กับ SCP-864
  • หนวดของปลาหมึกสีแดงสามตัวยาวประมาณ 3 เมตร .พยายามที่จะยึดบุคลากร D-class แต่มีตัวหนึ่งที่ถูกตัดด้วยมีดยาม. อีกสองตัวที่เหลือถอยกลับและส่วนที่ถูกตัดไม่แสดงคุณสมบัติผิดปกติ

การทดสอบแสดงให้เห็นว่า SCP-864 สามารถขยายออกไปเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตรเมื่อปรากฏตัวอย่างของ SCP-864-1 หลังจากนั้นมันจะหยุดลงในกล่องเหล็กที่มีคำว่า
"Black Dragon Co. " และนูนอยู่ในนั้น โดรนที่ส่งมาภายใน SCP-864 พบว่าในขณะที่ใช้งาน การตกแต่งภายในนั้นประกอบไปด้วย SCP-864-1 ทั้งหมดซึ่งจัดการกับเครื่องแต่งกายต่างๆ นับตั้งแต่วันที่ 1/16/2013 มีการระบุว่าประมาณ 11% ของสิ่งเหล่านี้มาจากโลก ในจำนวนนี้มีเพียง 32 ตัวอย่างที่มีต้นกำเนิดมาหลังจากปี 1900

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License