ทดสอบเขียน-ต้นไม้ลึกลับ

SCP-090-TH ต้นไม้ลึกลับ

ระดับ: Euclid (กำลังพิจารณาว่าควรจะคงสถานะนี้หรือไม่)
มาตรการกักกันพิเศษ : สถาบันได้ส่งเจ้าหน้าที่สร้างรั้วปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความยาวด้านละ 15 เมตร สูง 2.5 เมตร ล้อมรอบ SCP-090-TH เพื่อป้องกันไม่ให้มีใครเข้าไปได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ดร.สมพร (ขอสงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่พบ SCP-090-TH และเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสถาบัน SCP สาขาประเทศไทย

รายละเอียด : SCP-090-TH เป็นต้นไม้ที่ไม่ทราบชนิด มันตั้งอยู่ที่ริมทุ่งนาแปลงหนึ่งที่ [ข้อมูลถูกลบ]ประเทศไทย จากการคาดคะเนด้วยสายตาพบว่า มันสูงประมาณ 4 เมตร เส้นรอบวงที่โคนประมาณ 50 เซนติเมตร ใบร่วงจากต้นจนเกือบหมด ลำต้นสีน้ำตาลเข้ม มีตาของต้นไม้กระจายตามลำต้น แต่ละตามีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร เหตุผิดปกติจะเกิดเมือมีบุคคลเข้าใกล้มันในระยะ 10 เมตรหรือใกล้กว่า 10 เมตรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาทีติดต่อกัน บุคคลจะมีอาการคล้ายอาการถูกสะกดจิต(ต่อไปนี้จะเรียกบุคคลที่ได้รับผลกระทบว่า SCP-090-1-TH) คือเหม่อลอย พูดจาด้วยภาษาที่ไม่รู้จัก ไม่มีอาการตอบสนองต่อบุคคลรอบข้างถึงแม้จะมีคนพยายามเรียกหรือเขย่าตัว (โดยบุคคลรอบข้างอยู่นอกรัศมี 10 เมตรจาก SCP-090-TH ) หลังจากที่มีอาการผิดปกติข้างต้นประมาณ 15 นาที SCP-090-1-TH ก็จะร้องไห้ฟูมฟายสลับกับหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนที่จะล้มลงและเสียชีวิต ถึงแม้ว่าจะมีคนพูดคุยกับ SCP-090-1-TH ในระหว่างที่มีความผิดปกติ SCP-090-1-TH ก็จะไม่รับรู้สิ่งรอบข้าง ถึงแม้ว่าพวกเขาจะถูกพามาอยู่นอกรัศมี 10 เมตรรอบ ๆ SCP-090-1-TH

จากการชันสูตรศพ SCP-090-1-TH พบว่าพวกเขามีอาการหัวใจวาย

จากการสอบถาม ดร.สมพร ได้ให้การว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินมรดกที่ได้รับจากพ่อของเขา และพบความผิดปกติเมื่อปี พ.ศ.2555 เมื่อชาวนาที่เช่าที่ของ ดร.สมพร ได้นั่งพักที่ข้าง ๆ SCP-090-TH หลังจากที่คุยกับ ดร.สมพรแล้วมีอาการผิดปกติดังข้างต้น ส่วนชาวนาที่ทำนาละแวกนั้นได้เล่าให้ ดร.สมพรฟังว่ามีวัยรุ่นเคยมาตกปลาที่ลำคลองใกล้กับที่ดินของ ดร.สมพร แล้วมานั่งพักที่ SCP-090-TH จากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ

หลังจากที่ ผู้อำนวยการ SCP ศูนย์ประเทศไทยทราบเรื่องจึงได้อนุมัติให้มีการทดสอบ SCP-090-TH โดยส่ง D-Class สามคนเข้าบริเวณ 10 เมตรรอบ ๆ SCP-090-TH หลังจากนั้น D-Class ก็มีอาการแบบ SCP-090-1-TH คนอื่น ๆ

SCP-TH

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License